Sunday, 6 March 2011

Eisiau gwybod eich barn+TANYSGRIFIWCH

+FACEBOOK

+TWITTER

2 comments:

neil wyn said...

Gyrra i rywbeth ata ti ynglyn á 'nheimladau am y teulu 'brenhinol'.
Sgen i fawr o deimladau cryf am Americanwyr, a swn i ddim yn licio cyffredinoli. Dwi'n nabod Americanes gas a dwi'n nabod un sy'n ofnadwy o glen, pobl ydynt.. sdim ots o le maen nhw'n dod.

Diane said...

Diddorol. Wyt ti'n gallu dweud wrthon ni ble ydyn ni'n gallu darllen dy erthyglau di?