Thursday, 3 March 2011

Texas, Iwerddon a'r refferendwm+TANYSGRIFIWCH

+FACEBOOK

+TWITTER

4 comments:

neil wyn said...

Mae'r rhan mwyaf o fy nheulu dros y ffin yng Nghymru yn geidwadol iawn ac wedi bod yn erbyn y Cynulliad, neu hyd yn oed y syniad o gael Cynulliad ers cyn cof, agwedd dwi byth wedi deall a dweud y gwir. Wrth gwrs does gen i ddim hawl i gael barn yn eu tybiau nhw, ond dwi'n credu bod corff democrataidd yn well o lawer na chyfres o gwangos anetholedig(?). O leiaf efo Cynulliad mae 'na strwythyr atebol a gallai wneud y penderfyniadau iawn dros Gymru rhywbryd.. gobeithio. Gyda phywerau i weithredu'n fwy amserol, gobeithio wneith gwleidyddion yn y Bae yn well yn y dyfodol, ond fasai'n ffwlbri llwyr i gredu bod pethau'n mynd i newid i'r gwell dros nos - yn enwedig gyda thorriadau Senedd San Steffan yn dechrau gwasgu. Dyma fy mharn i beth bynnag!

neil wyn said...

O ie Chris, ynglyn a Texas, pryd 'collodd' y talaith arbennig yna ei annibyniaeth? Neu ddylwn i ddweud pryd ddaeth yn rhan o'r Unol Daleithiau? Sori, fy hanes i'n annobeithiol. Mae gan fy Mam hen atlas Cymraeg sy'n dangos Califfornia fel gwlad ar wahan, ond dwi ddim yn cofio am Texas.

Chris Cope said...

Neil - Dwi'n cytuno. Mae llywodraeth Cymru'n ddiobaith, ond mae'n well cael eich rheoli gan eich llywodraeth ddiobaith eich hun.

Aeth Texas yn dalaith yn 1845, naw mlynedd ar ôl ennill annibyniaeth gan Mexico.

Anonymous said...

Hwn yw fwyd Tecsanaidd i fi...

Fried chicken & mashed potatoes with gravy, burritos covered in verde sauce, frito chili pie, watermelon, tortas, quesadillas, red beans & rice, fried catfish, frog legs, horchata, grapefruit, fried ocra, beef brisket sandwich, collard greens, cornbread, grill blackened chicken with rice and peas, jalepono & cheese sandwich with sauted onions, chili burgers, tacos, pecan ice cream, chile relleno, nachos with jalepenos, lucas candy, refried beans, crawfish, pecan pie, tortillas with guacomole and rice, tortillas with everything, fajitas, Aunt Jamima's

Mae drwg 'da fi os wnes i wrth ti hiraethu.

B