Tuesday, 22 March 2011

Y syrpreis gorau erioed+FACEBOOK

TANYSGRIFIWCH

1 comment:

neil wyn said...

Dwi'n falch o glywed gest ti benblwydd i gofio, ond braidd yn siomedig nad ydy'r Tystion Jehofa yn dosbarthu eu lol plentynaidd yn ddwyieithog yng Nghymru !