Friday, 18 March 2011

Yn aros...+TANYSGRIFIWCH

+FACEBOOK

+TWITTER

5 comments:

Anonymous said...

Allwn i ddim weld pam fasen nhw ddim rhoi ganiatad i di i aros yma. Ti'n ddim mewnfudwr economaidd, neu extremist neu rywbeth doniol fel deliwr o guided missles. If they turn you down then, yn wir, fuck them.

Thing is, I bet if you had learned Gaelic and you were in Ireland this wouldn't be a problem. Just un o rhain pethau.

Benjiman

Chris Cope said...

If I had learned Gaelic and were Ireland that would be a bit odd, since Gaelic is the language of Scotland. If I had learned Gaeilge and in Ireland, then, yes, I might be in better standing. Irish law favours immigrants who have learned the language.

If I do end up having to leave, I am planning to first attempt moving to Ireland.

Chris Cope said...

Wedi dweud hynny, dyw hi ddim yn deg i gymharu Iwerddon a Chymru, oherwydd nad yw Cymru'n wlad annibynnol. Gall person ddweud pob math o bethau am sut y byddai pethau PETAI Cymru'n annibynnol, ond dyw hi ddim, felly mae'n ddadl ddi-bwynt. Mae'n gwneud cymaint o synnwyr imi ddweud na fyddai hyn yn digwydd petai Cymru'n dalaith yr Unol Daleithiau.

Anonymous said...

Os oedd Cymru daleith o'r Unol Dalethiau, faset ti wedi eisiau i dysgu'r iaith i ddechrau?

Am fi, yn debygrwydd i di, dysgu'r iaith oedd dianc o fy mhywyd. Roedd yr iaith dianc o ddim-lle Indiana a te, De California. I gychwyn o leiaf. Dw i wedi eisiau rywbeth mor wahanol i gymryd fy mheddwlau i ffordd o'r cymdogion culfarn o Lafayette, ac o'r cymdogion wrth-cymdeithasol o La Jolla a Miramar.

In my experience the Irish like Americans very much.

B

Chris Cope said...

B- Roeddet ti'n arfer byw yn La Jolla? Ro'n i'n arfer byw yn San Diego hefyd - yn Mission Valley. A fel ti, fy mhrofiad oedd un o gwrdd â phobl heb eisiau siarad â neb o'r tu allan o'u cylch bach-fach.