Monday, 31 October 2011

Y bobl gasGwn i na ddylwn i ymateb i'r pethau cas a ddweda rhai pobl amdana' i.

2 comments:

neil wyn said...

Ro'n i'n gobeithio fasa'r cofnideo hon dechrau lle gorffenodd yr un olaf, sef stori'r swydd yn y llyfrgell.. ond rwan ni wedi cael cliffhanger arall!! Ta waeth, diolch am bostio mae 'na bobl sy'n gwerthfawrogi dy ymdrech a'th onestrwydd. Dwi'n tueddu siarad am bethau 'gwrthrychol' tra flogio, a nid fy nheimladau (yn aml iawn) sy'n rhywfath o amddiffyn am wn i.

Kinetic said...

Dw i jyst isio ychwanegu fy llais at y rhai sy'n amddiffyn be' ti'n wneud yma. Pan o'n i'n dechrau dysgu'r Gymraeg, dy gyfres wreiddiol o gofnideos (y rhai a ddechreuodd 'nôl yn yr UDA hynny yw) oedd y peth cyntaf i mi wrando arno a'i *ddeall* ar y wê. Os ydi pum munud o falu awyr yn helpu rhywun arall yn yr un modd, caria 'mlaen!

Ynglŷn â'r busnes o gadw dy sgiliau, dw i'n siwr bod 'na lwyth o ddysgwyr neu gyn-ddysgwyr byddai'n hapus i siarad efo chdi trwy ryw gyfrwng neu'i gilydd. Gan fy nghynnwys fi, am beth mae'n werth.