Thursday, 15 December 2011

Fi, y dyn enwog


+ Cofnideos beunyddiol
+ Facebook
+ Twitter

1 comment:

neil wyn said...

Mae'n gas gen i'r teimlad o aros mewn dosbarth wag cyn i'r myfyrwyr cyrraedd, a theimlo pob math o ansicrwydd am sut aeth y dosbarth yr wythnos cynt a ballu. Mae amser yma'r flwyddyn yn anodd i diwtoriaid dwi'n credu, gyda phawb yn brysur a ninnau'n rhoi'r un ymdrech mewn i ddarparu gwersi. Welais cwpl o stafelloedd gwag yn y coleg iaith lle dwi'n dysgu'r wythnos diwetha, er ges i lond llaw o ffyddloniaid!

Glywais ein annwyl Huw yn siarad am ei raglen S4C ar Radio Cymru, ond dwi'n edrych ymlaen yn fwy rwan! Dwi'n nabod sawl Cymry sy'n hoff iawn o'r hen Windsors gyda llaw, Mam er enghraifft! Wnaeth dyn sy'n dod i'r sesiwn sgwrs 'cyfadde' fod o a'i wraig (Gymraes o Fethesda) wedi teithio lawr i Lundain dim ond er mwyn gweld ffrog y priodas!! ond mi ddaw y chwyldro... rhywdro... efallai... ;)