Friday, 18 November 2011

Newid cod a'r Welsh Not


A yw'r Welsh Not mor ofnadwy?

Ysgrifennais ddarn ar fy mlog Saesneg am y Welsh Not, a fy nheimladau nad oedd y peth, efallai, mor erchyll a ddwedir gan rhai cenedlaetholwyr. Siwr o fod bydd pob Cymro'n fy nghasau ond dwi'n meddwl bod hi'n werth trafod yn onest y fath bethau os mae wir eisiau am annibynaeth.

Hynny yw, ai siarad lol yw annibyniaeth neu amcan difrif? Os taw'r ail yw e, rhaid edrych ar y dadlau'n onest, a dwi ddim yn prynu'r dadl bod angen am y peth dim ond o ganlyniad i gael eich trin yn wael gan Loegr.

Sunday, 13 November 2011

Pum munud gyda'r blwch


Dwi wedi ceisio o'r blaen esbonio'r pwynt o'r fath gofnideo 'ma (hynny yw, cofnideo yn gymraeg yn ychwanegol i'r cofnideo mod i'n ei wneud yn Saesneg). Efallai bod hyn yr esboniad gorau. Dwi'n brifo.

+ Cofnideos beunyddiol
+ Facebook
+ Twitter

Sunday, 6 November 2011

Beth sy'n gwneud dysgwyr da


Efallai na ddylwn i sôn am ddysgwyr ar fy nghofnideos ond galla' fod yn hollol siwr nad ydyn nhw'n deall un gair.