Friday, 28 September 2012

Gawn ni weld

Caf i syniadau weithiau. Syniadau am bethau y hoffwn eu gwneud yn y byd Cymraeg. Anghofia' i am y syniadau hyn wedyn ar ôl iddyn nhw fethu gweithio m'as fel dwi eisiau. Mae'n hollol bosibl felly, yr aiff y syniad 'ma yr un ffordd. 

Ond, ta beth...

Yn ddiweddar, roeddwn i'n darllen am awdures sy'n ysgrifennu ei nofel yn Google Docs a rhoi caniatad i'w darllenwyr i weld y peth wrth iddo gael ei ysgrifennu, a sylwi arno hefyd. Dyna beth diddorol, meddyliais, ac anghofio amdano am sbel. Roeddwn i'n gweithio ar lyfr yn Saesneg ar hyn o bryd (dyw'r brawddeg 'na ddim yn gwneud synnwyr yn Gymraeg, ond dwi'n rhy ddiog i ddi-Saesnegio fe) a thywallt fy hunan i mewn iddo. Mwy am hynny yn y dyfodol.

Erbyn hyn, dwi wedi cyrraedd pwynt lle dwi'n aros i bobl ddarllen y llyfr 'na ac yn mynd yn wyllt heb lawer i'w wneud. Yna, dyma fi'n cofio'r awdures 'na, a rhyw hen, hen syniad sydd 'da fi am lyfr yn y Gymraeg. Tybed a fyddai diddordeb tasai rhywun yn gwneud yr un peth yn yr iaith Gymraeg?

Wel, gawn ni weld. Dilynwch y linc 'ma a byddwch chi'n gweld nofel 'mod i'n gweithio arno. Gellwch weld y work in progress a gellwch hefyd (am wn i) sylwi arno. Efallai bod chi eisiau cywiro syllafu, efallai bod chi eisiau awgrymu ffordd gwell o ddweud pethau –– pwy a wyr?

Dwi ddim yn addo dal ati gyda hyn, mae'n dibynnu ar ymateb pobl a'm hwyl. Ond, am y tro, dwi'n ysgrifennu.

No comments: