Thursday, 11 October 2012

10,826 gair

Dwi newydd orffen ysgrifennu Pennod 5 o Busnes!, y nofel fach fy mod yn gweithio arni ar hyn o bryd. Rhaid imi gyfaddef fy mod yn mwynhau'r peth; dwi'n difyrru fi fy hunan. Ond pwy a wyr a oes rhywun arall yn mwynhau?

S'dim ots. Yn y bon, dyna bwynt y prosiect. Dwi'n ysgrifennu rhywbeth sy'n weddol "tu hwnt" i'm harddull arferol. Mae'n ffordd o ymlacio ar ôl treulio cymaint o amser ar Tales of a Toffee-Covered Llama, sef y llyfr Saesneg fy mod wedi'i ysgrifennu yn ystod y flwyddyn ddiweddar. Mae asiant llyfrau 'da fi sy'n darllen y peth ar hyn o bryd a dyma ffordd o gadw fy hunan rhag becso gormod am bethau yn y cyfamser.

Diolch i'r rhai ohonoch chi sydd wedi sylwi ar bethau hyd yma. Cofiwch bod chi'n gallu darllen a sylwi ar y llyfr ar y gweill trwy glicio yma. Dwi wedi ychwanegu rhyw Table of Contents hefyd er mwyn i bobl cyrraedd pennodau'n haws –– mae dim ond angen i chi glicio ar enw y bennod bod chi ei heisiau.

No comments: