Wednesday, 3 October 2012

7,089 gair

Wel dwi'n dal ati –– yn ysgrifennu'r nofel fach. Heddiw, llwyddais i gwblhau ysgrifennu Pennod 3 a Pennod 4. Er rhaid cyfaddef nad yw Pennod 4 yn enfawr o beth.

Os nad ydych yn gwybod eisoes, er gwaethaf yr addewid a wnes i wrthyf fy hunan rhai blynyddoedd yn ôl, dwi'n ysgrifennu llyfr arall yn y Gymraeg. Glutton for punishment. Er mwyn y hwyl, ac, efallai, mewn ymdrech i hunan-annog, dwi'n ysgrifennu'r peth yn Google Docs ac yn gosod pethau i roi caniatâd i unrhywun weld y broses gyfansoddi. Hynny yw, trwy glicio'r linc 'ma gellwch weld y ddogfen fy mod yn gweithio arni ar hyn o bryd. Gellwch weld y camsillafu, gellwch weld yr ymadroddion or-Saesneg, ac ati, ac ati. Gellwch weld nofel yn cael ei hysgrifennu.

Gellwch hefyd sylwi ar bethau (mae esboniad sut i wneud hyn yn y ddogfen). Rhaid cydnabod ychydig o siom nad oes neb wedi sylwi eto, ond dwi ddim wedi cael fy synnu gan hyn chwaith. Mae adborth yn cymell person, ond dyw'r Cymry ddim yn mwynhau gwneud y fath beth. Efallai y dylwn i nodi, felly, bod hi'n bosibl sylwi'n ddienw.

Dwi am ddal ati am sbel, ond efallai y colla' i stêm os nad oes diddordeb yn y peth. That's not a threat or any such nonsense. Dwi ddim yn dweud: "RHAID i chi gefnogi fy syniadau bach, distadl." Dim ond yn gyfaddef bod hi'n bosibl na orffenna' i'r prosiect os dwi'n teimlo ei fod yn beth 'mod i'n ei wneud mewn gwactod, fel petai.

Ta beth, dyma'r linc eto.

3 comments:

Ifan Morgan Jones said...

Mae'n ddiddorol iawn. Dal ati!

Rhys said...

Licio'r syniad yn fawr iawn - ambell un wedi son am wneud rhywbeth fel hyn o'r blaen (yn Gymraeg), ond neb wedi mynd ati.

O'r ychydig dw i wedi darllen hyd yma dwi'n licio beth dwi'n ddarllen.

Fel ti'n gweld dw i wedi gadael ambell sylw'n barod, ond gan mod i'n sylwi ar ambell beth bychan bob hyn a hyn, fel treiglo sy angen cywiro, dw i' am drio darllen trwyddo tipyn bach mwy yn gyntaf. Pan gaf gyfle, dof yn ol i gywiro, neu fydda i wedi colli'r plot yn llwyr (yn llythrenol).

Gan nad ydw i'n ddarllenwr mawr o ffuglen, allai i ddim cynnig llawer o critique ar y peth mae gynna i ofwen, dw i'n darllenwr erit passive yn y bon, ond gallaf wirio sillafu ac awgrymu arall eirio.

Chris Cope said...

Diolch, Rhys! Mae hynny'n garedig iawn.