Friday, 11 January 2013

Ble mae'r trenau chwe-cerbyd?

Os dych chi'n un i'm nabod ers sbel, heb os byddwch wedi clywed fi'n cwyno am ddiffyg trenau chwe-cerbyd yn Ne Cymru. Gwariodd y Cynulliad rhyw £13.2 miliwn i wella'r sefyllfa blynyddoedd yn ôl ond o hyd does dim un trên chwe-cerbyd –– i'r colled teithiwr.

Felly, penderfynnais i wneud yr ymchwil a dysgu pam bod y sefyllfa fel hyn a pam nad oes neb yn gweithio i wella pethau. Ar ôl dau fis o gysylltu ag Arriva, Network Rail ac aelodau'r Cynulliad o bob plaid, dyma'r canlyniad:


Cliciwch y linc i ddarllen y stori ar fy mlog Saesneg. Dwi wedi treulio cryn dipyn o amser ar y stori 'ma ac hoffwn sicrhau bod hi'n cael ei gweld gan gynifer o lygaid â phosib. Felly, plîs rhannwch y stori. Diolch.

No comments: